“МИНИИ УГ ГАРБАЛ” НОМ СООХИ УГАЙ БЭШЭГҮҮД


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

"Минии уг гарбал" ном Буряад Уласай яаманай мүнгэн туһаламжаар (грантын мүнгэн) 2017 ондо хэблэгдээ һэн. Ном соо үхибүүдэй  угайнгаа һарбаалжан зураһан зурагууд, уг гарбал тухай толилолгонууд  байха. Мүнөө сагта буряад залуушуул хаанахи нютагай гээшэбиб, аба эжымни, үбгэ абамни, хүгшэн эжымни ямар яһанай, ямар отогой байгаа гээшэб гээд һонирходог, һурагшалдаг боложо байна.

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 1.5 из 5)