Мэдээсэл

Автор Отзывов нет. Прочитано 8 раз(a)

  Когда родится ребенок, унгинские буряты имеют обычай послед зарывать в землю в какой-нибудь посуде,чаще всего ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 7 раз(a)

...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 11 раз(a)

...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 10 раз(a)

Үнгэрэгшэ гарагай зургаанда Улаан-Үдэ хотын Сухэ-Баатарай нэрэмжэтэ гудамжада хүн зон олоороо сугларанхай, дуу ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 38 раз(a)

Алдар  солото ирагуу найруулагша Дондог Улзытуев буряад арадай зүрхэ сэдьхэлэй уран һайханиие, сэсэн мэргэниие,  ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(5 голосов, в среднем: 4 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 14 раз(a)

Арбан табанай һара нэгэ һайхан, Атар газарай сэсэг нэгэ һайхан Аба эжын һургаал нэгэ һайхан. Хада һайтай үнэгэн ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 17 раз(a)

На конкурс «Минии уг гарбал»-«История моего рода» Номинация: «Лучшее генеалогическое древо» Что же означает слово ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 36 раз(a)

Будда Бурхан багшадаа мүргэлтэй  аба эжымнай бидэниие бага наһанһаамнай хүндэ муу юумэ хэхэгүй, хорото сэдьхэл ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 3.5 из 5)
Logo