Новые записи
Автор Отзывов нет. Прочитано 141 раз(a)

Манай абга Батажаргал Эрдынеевич Бадмацыренов Дунда Агын Сахюурта нютагта 1933 ондо турэhэн юм. Эсэгын дайнай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 169 раз(a)

Буряад арадай эрхим дээжэ хүбүүдэй нэгэн,Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, Буряадай уран зохеолшодой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 151 раз(a)

Нүүдэлшэ арадууд одо мүшэдые адаглажа, уларилай хубилхые уридшалан мэдэхэ, саг элирүүлхэ, аяншалжа, агнажа ябахадаа, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 143 раз(a)

Буряад арадай эгээн түрүүшын мэргэжэлтэ хатаршан Цыден-Еши Бадмаев мунөөдэр 2022 оной сентябриин 3-д түрэһөөр ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 133 раз(a)

"Астория" гэжэ кафе соо февралиин 17-до суута уран зохёолшо Алексей Гатаповтай уулзалга болобо. Тэрэнэй "Тэмужин" ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 140 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 126 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 122 раз(a)

Алдар солото ирагуу найруулагша Дондог Улзытуев буряад арадай зүрхэ сэдьхэлэй уран һайханиие, сэсэн мэргэниие, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)