Новые записи
Автор Отзывов нет. Прочитано 83 раз(a)

Хуасай омогой Боохой хүхүүрэй Бүхэ Бэхиин хүбүүн Бабжа Барас баатар Хориин 11 эсэгэ улад зоноо дайсадһаа үмөөрэн ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 84 раз(a)

АВТОР ЕВГЕНИЙ ХАМАГАНОВ Существует много интерпретаций о знаменитой предводительнице хори-бурят. Мы приводим ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 80 раз(a)

Мүнөөдэр 2023 оной августын 10-да Цыпелма Нанзатовна Бальжинимаева дүү басагамни 73-ай болобо. Түрэһэн үдэрөөршни ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 3.7 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 84 раз(a)

13 августа 1921 г. родился почетный гражданин Калмыкии и Монголии Д.Н. Бурхинов «20 июля 2010 года после непродолжительной ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 107 раз(a)

Арбан нэгэдэхи үзэгдэл Таргуудай хажуулдин хэбтэнэ. Мүнгэн аягада зарса архи хэжэ үгэнэ. Хуһа модон дүнгэ зүүһэн ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 92 раз(a)

ТЭНГЭРИИН ТАМГА Дүрбэн бүлэгтэй, 22 үзэгдэлтэй зүжэг НААДАХА НЮУРНУУД Есүүхэй баатар - намирһан хара үһэтэй, тэбхэгэр ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 96 раз(a)

Нугын хоёр ангир шэнги Ганганажа ябая хоюулаа. Нуурай хоёр хун шэнги Эжэлшэжэ ябая хоюулаа. Нарата дэлхэйн хүншье ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 125 раз(a)

ЧЕМПИОНАТ РОССИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА В АГИНСКОМ ОКРУГЕ Нуриниссо Махмудова завоевала золотую медаль в стрельбе ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)