Новые записи
Автор Отзывов нет. Прочитано 124 раз(a)

Будда бурханай шажан гээшэ эрхим дээдын эрдэм ухаан юм гээд үндэр түрэлтэ Далай лама айладхаһан юм гэдэг. Энэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 125 раз(a)

Үгэнь Хэнтийн Батхүүгэй Хүгжэмынь Бүрэнбаярай (Үбэр-Монгол) Наратын домогые бүтээдэг Эхилхэ, түгэсэхэ хоёр юм. Наһанай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 126 раз(a)

Арсалан Будажапов Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта Баир Будажапов Кундуз Омурбекова хоёрой бүлэдэ 1993 ондо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 139 раз(a)

Буряад арадай түрүүшын эрдэмтэн Доржо Банзаровай түрэһөөр 200 жэлэй ойн гүйсэжэ байхада, мүнөөдэрэй ХХI зуун жэлдэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 167 раз(a)

Намарай намжаа энэ үедэ Агын тойрогто "Буряад хэлэнэй үдэрнүүд" боложо байхада, "Табан сэсэн" конкурсдо хабаадаад ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 122 раз(a)

Эдэ үдэрнүүдтэ Агын тойрогтомнай буряад хэлэнэй габшагай hара боложо байна. Нютаг нугануудаар, һуурин тосхонуудаар ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 142 раз(a)

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Агын тойрогой үндэһэтэнэй дуу бүжэгэй “Амар сайн” театрай танхим соо улад зон олоороо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 2 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 132 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)