Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 АЛЕКСАНДР ПУШКИНАЙ ШҮЛЭГҮҮД БУРЯАДААР

АЛЕКСАНДР ПУШКИНАЙ ШҮЛЭГҮҮД БУРЯАДААР

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

ШУБУУХАЙ

Хонгор хуушанайнгаа заншалые

Холын хизаарташ орхиногүйб.

Сэнгэлиг хабарай баярта үдэр

Сүлөөлжэ шубууе ниидхүүлнэб.

Хөөрхэн гансаханшье амитанда

Хүсэһэн жаргалынь олгуулхал аад,

Яахадаа бурханда гэмэрхэмниб,

Яһалаар сэдьхэлээ ханаһаншууб.

Чимит ЦЫДЕНДАМБАЕВ оршуулба.

НАМАР

Уйтайхан саг! Нюдэн дээрэм гоёлши!

Мордолгонойш шэмэг намда һайхан зугаан.

Һэрюун сагай набша, бамбаахайе харалши,

Алтаар хубсалһан модон дурым абанал буляан.

Оройгоорнь арюун амисхаал, шууяһан һалхин,

Түрүүшын хүйтэн, наранай һула туяан,

Огторгойдо долгёотоһон манан хушалта,

Буурал үбэлые зүгнэһэн заналта.

Цэдэн ГАЛСАНОВ оршуулба.

 

 

Notice: Undefined index: vote-post-7420 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 4 из 5)