Агууехэ поэдэй шүлэг буряадаар


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Гэгээн сэлмэг шарайгаараа
Гэрэл бадаруулан, зурагас гээд,
Урдам харагдаад үнгэрһыеш
Ухаан зүрхэмни мартанагуй.
Хүлгөөтэ дошхон байдалдам
Хөөрхэн хоолойшни зэдэлжэ,

Зүһөөрөө илдам дүрсэшни
Зүүдэн соомни ерэдэг һэн.
Он жэл һубарин ошоходоо,
Охитой наһыем номгоруулаа.
Мананда төөриһэн хүн шэнгеэр,
Мартажа эхилээлби түхэлыеш.
Уяран дуулахашье сүлөөгүй,
Урмашан дурлахашье аргагуй,
Дүүлимэ далияа хумюуланхай,
Дүлии холодо сүлэгдөө һэм.
Сэдьхэлни дахин һэргэшэбэл:
Сэхэ урдамни харагдажа,
Гэгээн сэлмэг шарайгаараа
Гэрэл бадарган, зурагас гээш.
Бахардан, зүрхэмни сохилбо,
Баһал намдаа бусабал даа:
Дуулан уярдаг хабамни,
Дурлан жаргадаг хубимни.

Николай ДАМДИНОВАЙ оршуулга.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)