Новые записи
Автор Отзывов нет. Прочитано 49 раз(a)

Любовь Намжилоной "АЛТАН ЭРХИ" номһоо абтаба Буддын номнолоор оршон байдал гээшэ тооень абахын аргагүй олон, ном ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 57 раз(a)

Дүшэн жэлэй саада тээ, 1981 оной мартын 22-то, монгол хүн сансарта ниидэбэ гэжэ мэдээсэл дуулаад, тон ехээр баярлаа ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 59 раз(a)

Жители Монголии скоро увидят большой вокально-хореографический праздник. 1-2 мая на сцене Русского Дома в Улан-Баторе ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 71 раз(a)

БУРЯАД СОЁЛ УРЛАЛДА СЭДЬХЭЛ ЗҮРХӨӨ СҮМ ЗОРЮУЛhАН ХҮН Буряад орондо, Байгал далайн баруун тээ, Монгол Ула­ста, Хитадай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 64 раз(a)

Буряад арадай "Үншэн сагаан ботогон" дуун жэл бүри "Звезда" субагаар харуулдаг "Новая звезда" урилдаанда энэ оной ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 50 раз(a)

Үглөөнэй амар мэндээ! Наhатанай hайхан үреэл тодожо абагты! Хун шубуун гарбалтай хуhан модон сэргэтэй Бүртэ шоно ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 952 раз(a)

Эхирэд-булагад гарбалтаниие мунгааһан үгүүлэлнүүд бии: Һүн далай эхэтэй эрьедэ олдоһон эхирэд, Хоймор уула эсэгэтэй Бухын ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(5 голосов, в среднем: 4.2 из 5)
Автор Один отзыв. Прочитано 840 раз(a)

Я узнала что такое Интернет 10 декабря 2011 г. С тех пор у меня началось творчество на блоге, а потом на сайте "Мунгэн ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(4 голоса, в среднем: 4.8 из 5)