Новые записи
Автор Отзывов нет. Прочитано 77 раз(a)

РАБДАН РАБЖУЕВ (1938-2001) Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта түрэһэн.Һургуули дүүргээд, колхоздоо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 80 раз(a)

РАБДАН РАБЖУЕВ (1938-2001) Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта түрэһэн.Һургуули дүүргээд, колхоздоо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 74 раз(a)

Певица Ш.Чимитцэеэ рассказывает историю песни. В семье детей было много. Мать много работала, вырастила детей. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 90 раз(a)

Чингис ГУРУЕВ САГААН ҺАРЫН ШЭНЫН НЭГЭНДЭ Бурхан шүтээндээ Зула үргэжэ, Санзай хүжөөрөө Сан табижа, Сагаан һарынгаа Шэнын ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 94 раз(a)

БУРЯАД УЛАСАЙ СОЕЛОЙ ЯАМАНАЙ САЙТҺАА АБТАБА Монгол болон Россиин хоорондохи хилые эсэслэн табилга буряад-монголшуудай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 98 раз(a)

Буха-ноён Монгоhоо ерэhэн түүхэтэй. Нэгэ нютагай хаанда Дангина гэхэ гоё басаган байгаа. Хаан басагаяа газаашье ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 124 раз(a)

БҮЖЭН ТУУЛАЙ ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН! Буряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлдэдэг ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 114 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 4 из 5)