Мэдээсэл

Автор Отзывов нет. Прочитано 168 раз(a)

Намарай намжаа энэ үедэ Агын тойрогто "Буряад хэлэнэй үдэрнүүд" боложо байхада, "Табан сэсэн" конкурсдо хабаадаад ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 122 раз(a)

Эдэ үдэрнүүдтэ Агын тойрогтомнай буряад хэлэнэй габшагай hара боложо байна. Нютаг нугануудаар, һуурин тосхонуудаар ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 142 раз(a)

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Агын тойрогой үндэһэтэнэй дуу бүжэгэй “Амар сайн” театрай танхим соо улад зон олоороо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 2 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 132 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 169 раз(a)

Буряад арадай эрхим дээжэ хүбүүдэй нэгэн,Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, Буряадай уран зохеолшодой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 151 раз(a)

Нүүдэлшэ арадууд одо мүшэдые адаглажа, уларилай хубилхые уридшалан мэдэхэ, саг элирүүлхэ, аяншалжа, агнажа ябахадаа, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 140 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 137 раз(a)

Хамаг амитанай амгаланаа Хүсэһэн оршолонто дэлхэйдэ Нүгэлтэ хүсэлыень усадхажа, Нигүүлэсхы сэдьхэл олгоһон, Арюун ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)