Мэдээсэл

Автор Один отзыв. Прочитано 123 раз(a)

ПРОТОКОЛ заседания экспертной комиссии детского Интернет- конкурса, посвященного 95-летию со дня рождения писателя, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(9 голосов, в среднем: 3.6 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 78 раз(a)

Мүнөөдэр бүхы дэлхэйн монгол үндэстэн Эзэн Чингис Хаанайнгаа мүндэлсэн үдэрые баяр баясхалантай, этигэл найдабаритай, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 70 раз(a)

2016 оной октябриин 28-да  Пандидо хамба лама Дамба Даржаа Заяевай нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ һургуулида Буддын ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 97 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, кино найруулагша Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 2 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 84 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Интернет ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(11 голосов, в среднем: 3.7 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 87 раз(a)

Намарай намжаахан нэгэ yдэр, октябриин 7-до Багшанарай колледждэ һонин уулзалга болобо.  Алдарта уран зохёолшо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 94 раз(a)

Олон үндэстэнэй асуудалнуудаар Олондо мэдээсэл тараадаг сэтгүүлшэд  сентябриин 30-да Улаан-Үдэдэ сугларжа, ерээдүйн ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 134 раз(a)

Интернет-конкурс “История моего рода”, посвященныи 95-летию писателя, драматурга, киносценариста Даширабдана ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo