Мэдээсэл

Автор Отзывов нет. Прочитано 33 раз(a)

DCIM100GOPROGOPR2933.JPG НАҺАНАЙ ТАБСАНГУУД НАҺАНАЙ ТАБСАНГУУД Арба наһан арбан улаан шагай, Бага балшар наһан. Бүхы ажал ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 49 раз(a)

Ород арадай алдарта Иван Крыловэй басни һонирхожо харахыетнай уряалнабди. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 51 раз(a)

СОРХОГТАНИ ХАТАН ТУХАЙ Буряад хэлээр хэблэгдэжэ байдаг уран зохёолой болон улас түрын удхатай “Байгал” сэтхүүл ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 3 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 62 раз(a)

Үбэр-Байгалай хизаарай амбан Александр Осипов баруун зүгтэ боложо байһан байлдаанай газарта ошоод ерэбэ. Тэрэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 65 раз(a)

«Алдарта Байгал - арюухан далай…».«Славное море - священный Байкал...». Байкал - самое глубокое озеро в мире. Его ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 64 раз(a)

В окружном центре Агинское стоит скульптура «Четверо дружных”, созданная всемирно известным скульптором Даши ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 64 раз(a)

На русском языке прочитать здесь ДАШИ НАМДАКОВ ИЗ РОДА КУЗНЕЦОВ Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ суутай уран барималша ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 68 раз(a)

Анна АХМАТОВА на русском и бурятском языках. Не страшно под пулями мертвыми лечь. Не страшно остаться без крова. Но ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)