Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Алханын Ехэ шагнал

Алханын Ехэ шагнал

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буряад барилдаа харахада, нюдэндэ урин, хyнyyдэй зyрхэ сэдьхэл буляадаг эди шэдитэй ха юм. Дyрэ буляалдаанай зарим yгэнyyдые дуулаhанаа дурдаhуу: хоёр гарhаань баряад hэнжэгыдэхэ, ташаа дээрээ абаха, гадар дэгээ, дотор дэгээ, hамган дэгээ гэхэ мэтэ мэхэ гохотой буряад бyхэ барилдаан хyн зоной hонирхол татадаг гээшэ. Мүнөө жэлэй Алханын нааданда барилдаанай дабаанда илаһан бүхэеэ барлаха заншал hэргээгдэбэ. Зугаалай нютагай ахамад Болотов Гомбодугар илаһан бүхэдөө соло дуудаба. Бүхэ урмашана, удаадахи дабаануудта барилдаха зоригжол абана. Соло дуудалга соносоходо ямар гоё байгаа гээшэб! «Алханын Ехэ шагналай» мүрысөөнэй дүнгүүд иимэ байна: эдиршүүлэй дунда 45 кг хүрэтэр шэгнүүритэй барилдаашад соо Дамдинов Эрдэм (Амитхааша)- нэгэдэхи, Цыреннамдаков Батор (Могойто) – хоёрдохи, Соктоев Шираб (Амитхааша) – гурбадахи, 55 кг шэгнүүритэй хүбүүд соо Дагбаев Согто (Будалан) – нэгэдэхи, Ешинимаев Тамир (Амитхааша)-хоёрдохи, Ямадаев Амгалан (Зугаалай)-гурбадахи, 65 кг шэгнүүритэн соо Буянтуев Бавасан (Улан-Удэ)-нэгэдэхи, Гатапов Булат (Алхана) -хоёрдохи,Баясхаланов Доржи (Амитхааша)-гурбадахи һуурида, 75 кг шэгнүүритэй хүбүүд соо Батоцыренов Тимур (Ага-Хангил)-нэгэдэхи, Рахлецов Юрий (Амитхааша)-хоёрдохи, Хусаев Сергей (Могойто)-гурбадахи, 75 кг.дээшэ шэгнүүритэй хүбүүд соо Дашинимаев Солбон (Могойто)-нэгэдэхи, Мункуев Базарсада (Дульдурга)-хоёрдохи,Банзарагшаев Жамсо (Амитхаша)-гурбадахи һуурида шалгаран гараба. Эрэшүүлэй дунда 63 кг шэгнүүритэн соо Раднаев Солбон (Буряад Улас)-нэгэдэхи, Содномов Балдан (Сагаан-Уула) –хоёрдохи, Баяров Тимур (Агинское)-гурбадахи, 75 кг шэгнүүритэн соо Ешиев Зоригто (Будалан)-нэгэдэхи, Биликтуев Арсалан (Хурумхаан)-хоёрдохи, Цыденжапов Намжил (Хара-Шэбэр)-гурбадахи, 92 кг шэгнүүритэй эрэшүүл соо Дылыков Дондок (Хара-Шэбэр)-нэгэдэхи, Дашинимаев Булат (Улаан-Үдэ)-хоёрдохи, Дондуков Аюр (Буряад Улас)-гурбадахи, 92 кг дээшэ шэгнүүритэй эрэшүүл соо Цыренжапов Батор (Догой)-нэгэдэхи, Санжиев Ринчин (Захаамин)-хоёрдохи, Жамбалов Зориг (Догой)-гурбадахи һуурида гараба. Амидхааша нютагай бар хүсэтэй Жамса Банзарагшаев эдиршүүл соо бултые диилээд, Алханын Ехэ шагнал хүртэбэ. Эрэшүүл соо Захааминай бүхэ Ринчин Санжиев, Догой нютагай Батор Цыренжапов хоёрой абсолютна мүрысөөндэ тулалдахаа дyхэригэй тэгэндэ гарахада, барилдаа харагшад эдэ хоёрой хэниинь диилэгшэ ааб гэжэ анхарал дyyрэн адаглан хараба. Ринчин Санжиев удааншье болонгүй Баатар Цыренжаповай нюрга шоройдуулжа, Алханын Ехэ шагнал шүүжэ, 100000 түхэриг мүнгэн шанда хүртэбэ. Адаглан харахада бэеэр багахануудшье һаа, шүрбэһэлиг, илалта туйлахаб гэһэн зоригжолтой, дүрэ буляалдаанай нюусануудта һуража байһан эдир хүбүүд дороһоо урган бодожо байна. Буряад барилдаанай мyнгэн субаса дээрэ эдир залуу хyбyyд тэн тэреэн тyрисэлдэжэ байна.

Notice: Undefined index: vote-post-6882 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)