Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Минии элинсэг аба эжы хоёр

Минии элинсэг аба эжы хоёр

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

 

Агууехэ уранзохёолшо,драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн түрэһөөр

95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал"-"История моего рода" Интернет-конкурсдо

Эрхим зохёол номинаци.

Цыденжапов Алдар, Яруунын аймагай Нарһатын дунда һургуулиин 5-дахи класса һурагша.

p1020834-1Минии элинсэг үбгэн  баабай Цыденжапов Доржи Чимитович 1935 оной декабриин 21-дэ Яруунын аймагай Догно нютагта түрэһэн. Шэмэдэй Цыденжап (1901) ба Бабуугай Шойжид (1900) хоёрой юһэн үхибүүдэй наймадахинь болоно. Догнынгоо эхин һургуулиин һүүлээр , Нарһатада түрэлдѳѳ байжа, 7 класс  дүүргээд, 16  наһатайдаа Загарайн аймагай Элхиин механик мэргэжэлэй техническэ училищидэ һураһан юм. Училищиин һүүлээр аймагай РТС-тэ , түрэл «Улаан-Туяа» колхоздоо трактористаар, жолоошоноор сэрэгэй албанда ошотороо хүдэлѳѳ.

221957 онһоо 1960 он болотор cэрэгэй алба дүүргээд, түрэл «Рассвет» колхоздоо, хожомынь Нарһатын совхоздо 1995 ондо наһанайнгаа амаралтада гаратараа жолоошоноор таһалгаряагүй хүдэлһэн. Амаралтада  гараадшье миин һуугаагүй, үшѳѳ олон жэлдэ жолоошоноор хүдэлѳѳ. Мүнѳѳ 82-дохи үбэлѳѳ угтахаяа  байбашье, сарюун хүнгэн зандаа, үмсынгѳѳ «агтые» жолоодоһоор, аша гушанартаа туһатайхан, хоёртой Ким зээнсэрээ харалсажа хамһалсажа һуудаг.

1955 ондо хүдѳѳ ажахын медаляар «За освоение целины» шагнагдаһан, сэнтэй бэлэгүүдтэ, баярай бэшэгүүдтэ олон удаа хүртэһэн. «Победитель социалистического труда», «Победитель коммунистического труда» болоһон байна. Эрхимээр ажаллаһанайнгаа түлѳѳ профсоюзна путёвкоор Москва, курорт «Горячинск» ошожо амараа. 1956 ондо Дашиева Норжима Лодоевнатай хуби заяагаа нэгэдүүлжэ, гурбан үри хүүгэдээ гарынь ганзагада, хүлынь дүрѳѳдэ хүргэһэн габьяатай. 1998 ондо президентын зарлигаар «Заслуженный работник агропромышленного комплекса» - гэжэ медаляар шагнагдаһан.

Элинсэг хүгшэн эжы Дашиева Норжима Лодоевна 1938 оной февралиин 12  адуушан Лодоев Даша Базарович (1902) ба Дамдинова Дарижап Аригуновна (1907) хоёрой гэр бүлэдэ түрэһэн. 6 класс дүүргээд, аба эжы хоёртоёо буруудые хараһан ,учетчигооршье фермэ дээрэ, һаалишанаар наһанайнгаа амаралтада гаратараа түрэл Улаан-Туяадаа хүдэлѳѳ. Олон тоото бэлэг cэлэг,амаршалгануудта хүртэһэн, амархаяа курорт ошоһон байха. «Ветеран труда» нэрэ солотой. 2015 ондо «Дайнай үеын үхибүүд» гэһэн үнэмшэлгэ абаад, олон тоото ашанар гушанараа, зээнэр зээнсэрнүүдээ харалсажа байтараа, үбшэн хүрэжэ, алтан дэлхэйтэеэ хахасаа.

Notice: Undefined index: vote-post-5974 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(61 голос, в среднем: 3.8 из 5)