Мүнөөдэр агууехэ поэдэй түрэһэн үдэр


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSC00182Александр Сергеевич Пушкин ород үндэстэнэй зүрхэ сэдьхэлэй уран һайхан мэргэниие,  ухаан бодолой оюун хүсэнүүдэй бэеэрээ, эрдэмээрээ, бүтээлээрээ түгэс дүүрэнээр харуулһан түмэн бэлигэй далай - агууехэ Пушкинэй мүндэлһэн үдэр мүнөөдэр.  Манай Росси гүрэнэй олон үндэстэнэй гайхамшаг ехэ омогорхол боложо, Эхэ орон соомнай мүнхэ дурасхаалаа үндэр дээдын табсан дээгүүр бодхоогоол.

Агуу Россиин аажамаар һураг суумни тарахал, Али бүхы хэлэн дээр алдар нэрым дурдахал гээд агууехэ ирагуу найрагша зохёон хэлээл!

х х х

Гэгээн наран, гэрэлээ сасыш!

Үүрэй толоной гиихэ туяанда

Өөхэн дэнгүүд залиран мүхэдэг,

Сэдьхэл эрдэмэй мүнхэ наранда

Сэсэрхүү тэнэгүүд һарган үхэдэг.

Мунхаг харанхы һалан ошоһой,

Мүнхэ наран мандаха болтогой!

Цэдэн Галсановай оршуулга.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)