АМАН ҮГЫН АЛТАН АБДАРҺАА…


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF9989
НАҺАНАЙ ГУРБАН ҺАЙХАН
Бага балшар ябахада, эжы, аба һайхан,
Эдир залуу ябахада, инаг нүхэр һайхан,
Үбгэрэн үтэлхэ наһанда аша, гушанар һайхан.

ДЭЛХЭЙН ГУРБАН ҺАЙХАН
Шэнээр бадарһан сэсэг һайхан,
Сэлмэг тэнгэриин агаар һайхан,
Сэсэн хүнэй сэдьхэл һайхан.

ГУРБАН ҺАЙХАН УРГАСА
Губи газарай сабшалан һайхан,
Уһатай газарай таряан һайхан,
Элһэтэ газарай хартаабха һайхан.

ГУРБАН ЕХЭ
Тугас шубуунай һүүл ехэ,
Туранхай малай яһан ехэ,
Тэнэг хүнэй һанаан ехэ.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Сэсэн хунэй сэдьхэл haйхандаа, тэнэг хуунэй haнаан хомхой