БАЛЬЖАН ХАТАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


БАЛЬЖАН ХАТАН
Самбуугийн Алтанцэцэгэй үгэ
Дашацэрэнэй Сэндэрэй хүгжэм

Аажам таладаа ургаһан
Алтанхан ургы бэлэйш, Бальжан хатан.
Айдар залуухан наһандаа
Аласхан мордоо бэлэйш, Бальжан хатан.

Ай хөөрхэй, үйлөө саража,
Өөрөө мүнхэрэн домог болобо.
Ай хөөрхэй, үгөө захижа,
Өөдөө бусаһан тэнгэри болобо.

Удам һайтай басаган
Угтайхан бэри бэлэйш, Бальжан хатан.
Хамагхан буряадаа дахуулан,
Халуунаар тэмсээл бэлэйш,Бальжан хатан.

Ай хөөрхэй, үйлөө саража,
Өөрөө мүнхэрэн домог болобо.
Ай хөөрхэй, үгөө захижа,
Өөдөө бусаһан тэнгэри болобо.

Уужам сэбэр сэдьхэлтэй
Буряадхан басаган бэлэйш, Бальжан хатан.
Ушарһан гансал нүхэртөө
Уринхан амараг бэлэйш, Бальжан хатан.

Ай хөөрхэй, үйлөө саража,
Өөрөө мүнхэрэн домог болобо.
Ай хөөрхэй, үгөө захижа,
Өөдөө бусаһан тэнгэри болобо.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)