АБА ЭЖЫ ХОЁРНИ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Үгэнь Хэнтийн Батхүүгэй

Хүгжэмынь Бүрэнбаярай (Үбэр-Монгол)

Наратын домогые бүтээдэг

Эхилхэ, түгэсэхэ хоёр юм.

Наһанай домогые бүтээдэг

Абал, эжыл хоёрнай.

Һаратын домогые бүтээдэг

Һүнэһэн һүүдэр хоёр юм.

Һүнэй домогые бүтээдэг

Абал эжыл хоёрнай.

Үйлын үриие бүтээдэг

Үнэн худал хоёр юм.

Мүнхын домогые бүтээдэг

Абал, эжыл хоёрнай.

Газар тэнгэриие бүтээдэг

Гал уһан хоёр юм.

Галабай домогые бүтээдэг

Абал, эжыл хоёрнай.

ААВ ЭЭЖ ХОЁР МИНЬ

Хөгжим Бүрэнбаярай (Үвэр-Монгол)

Үгэнь Хэнтийн Батхүүгэй

Нартын домгийг бүтээдэг нь

Эхлэл төгсгөл хоёр юм

Насны домгийг бүтээсэн

Аав л ээж л хоёр минь

Сартын домгийг бүтээдэг

Сүнс сүдэр хоёр юм

Сүүний домгийг бүтээсэн

Ээж л аав л хоёр минь

Үйлиин үрийг бүтээдэг нь

Үнэн худал хоёр юм

Үүрдийн домгийг бүтээсэн

Аав л ээж л хоёр минь

Буян нүглийг бүтээдэг нь

Бурхан чөтгөр хоёр

Буурал хорвоог бүүвэйлсэн

Ээж л аав л хоёр минь

Газар тэнгэриийг бүтээдэг нь

Гал ус хоёр юм

Галбын домгийг бүтээсэн

Аав л ээж л хоёр минь

Амраг сэтгэл ариулдаг нь

Арц хүжийн үнэр юм

Алдаа оноог тэнцүүлсэн

Аав л ээж л хоёр минь

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)