Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Ким Базарсадаевай дурасхаалда

Ким Базарсадаевай дурасхаалда

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буряад арадай алдарта хүбүүн, агууехэ дуушан Ким Иванович Базарсадаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаан апрелиин 15-да Буряадай гүрэнэй академическэ дуури бүжэгэй театрта боложо үнгэрбэ. Табадахияа боложо байһан энэ урилдаан бэлигтэй залуу дуушадые дэмжэхын тула байгуулагдаһан Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Соёлой Жасын ажаябуулгаар бүтэдэг юм. Энэ Жасые Ким Ивановичай наһанай нүхэр Серафима Даниловна Базарсадаева толгойлдог юм.

Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.

-Ким Иванович Базарсадаев гайхамшаг талаан бэлигтэй дуушан байһан гээшэ. Тэрэ Буряад орондо, Ород гүрэндэ мэргэжэлтэ дуури урлагай хүгжэлтэдэ ехэхэн хубита оруулһан байна. Тэрэ түрэл арадаа түлөөлжэ, Буряад Уласаа дэлхэй дүүрэн суурхуулаа юм. Ким Ивановичай үргөөд ябаһан тугые мүнөөнэй залуу дуушад-лауреадууд дээрэ үргэн, хэжэ байһан зохёохы ажалыень үндэр хэмжээндэ үргэлжэлүүлжэ байна гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд Соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков онсолон тэмдэглэбэ.

Агын Буряадай тойрогой засаг дарга Бата Сайнсакович Доржиев Ким Базарсадаев тухай дурсалгын һайхан үгэнүүдые хэлээд, залуу дуушад-лауреадуудые туйлаһан илалтаарнь амаршалба.

Табадахи урилдаанда Ород Уласай, Монгол Уласай 15 дуушад хабаадаа. Энэ урилдаан анхан эхилхэдээ, можо хоорондын байгаа. Мүнөө Уласхоорондын хэмжээндэ гараад, сэгнэшэгүй дээдын дээдэ зиндаатай болоод байна гээшэ. Алдарта дуушанай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан Уласхоорондын урилдаанай илагшадта шагнал барюулгын ёһолол эхилбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай министрэй уялга дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Гран при шагнал, мүн лауреадай нэрэ зэргэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай дуушан Михаил Пироговто барюулба. Буряадай гүрэнэй академическэ театрай дуушан Мэргэн Санданов, Монгол Уласай гүрэнэй дууриин театрай дуушан Дашноров Эрдэнэ-Очир хоёрто I шатын Диплом ба лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо. Монгол Уласай дууриин дуушан Дорж Цэдэн Бат-Эрдэнэдэ II шатын Диплом, лауреадай нэрэ зэргэ, Буряадай хүгжэмэй колледжын оюутан Анатолий Бадаевта III шатын Диплом, лауреадай нэрэ зэргэ хүртэбэ. Монголой дууриин дуушад Очирсайхан Эрдэнэ, Ценд-Аюш Амарболд, Санкт-Петербургын Мариинска театрай дуушан Сергей Хмелевский гэгшэд дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Агын тойрогой түлөөлэгшэ залуу дуушан Далай Жаргалов «Найдал” гэһэн шанда хүртэбэ.

Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаанай лауреадууд болон дипломантнууд, абынгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Эржена басаганиинь, Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артистка, мүн Саяан хүбүүниинь, Санкт-Петербургын сэрэгэй тойрогой Дуун болон хатарай шуулгын дуушан, Буряад Уласай габьяата артист, Ким Базарсадаевай аша басаган, консерваториин оюутан Арюна Базарсадаева болон бусад гала-концертдэ дуу дуулажа, мэргэжэл шадабарияа харуулба, бидэнэй зүрхэ сэдьхэл баясуулба.

Энэ урилдаанай жюриин гэшүүд Бадма Гомбожапов, Ород Уласай габьяата артист Дамба Занданов, Монголой гүрэнэй дуури бүжэгэй театрай гол дуушан Балгансурэн Эрдэнтуя, Монгол гүрэнэй арадай артист Дэмбэрэлын Жаргалсайханай хүбүүн Жаргалсайханай Чингис, алдар суута поп-опера «Нюанс» бүлгэмэй дуушад гала-концертдэ хабаадажа, бидэнэй үрэ зүрхыемнай уяруулба.

 

 

 

Notice: Undefined index: vote-post-6264 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)