Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Дугарма Батоболотовагай уран шулэг

Дугарма Батоболотовагай уран шулэг

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

DSCF3919Дугарма Батоболотовагай «Хуби заяанайм одон» гэжэ шэнэ номтойнь танилсалга Буряадай гурэнэй Ундэhэтэнэй номой санда, энэ оной февралиин 7-до болохоёо байна гэжэ Та бугэдэндэ дуулганаб. Ага найман эсэгын эрхим басагадай нэгэн Дугарма Батоболотоватай уулзажа, уран шулэгэйнь дээжэhээ ундаа харяатараа хуртэлсыт гэжэ уряалнаб.

 

ХОЮУЛАА

Хада ханамни хадаа

Ханилhан нухэрни хадаа,

Хуугэдэймни эсэгэ хадаа,

Эльбыш даа намаяа,

Энхэрыш даа намаяа,

Эрхэлуулыш даа намаяа.

Угайшни гуламтые

Унтараангуй бадарааhан,

Эхэнэр хун ха юмбиб даа биишни!

Эхэнэр хун хадаа,

Эльгэ нимгэтэй хадаа,

Инаг гансашни хадаа,

Няалдаhуулби даа шамдаа,

Нэнгэhуулби даа шамдаа,

Найдаhуулби даа шамдаа,

Эмээлтэ хазаартые

Энгэр соогоо багтааха

Эрэ хун ха юмши даа шиимни!

Убгэ hамган хоёр хадаа.

Урхэ нэгэдэhэн айл хадаа,

Ури хуугэдэй гэртэхин хадаа,

Ага нютагтаа хоюулаа,

Арюун гуламтадаа хоюулаа,

Айл аймагтаяа сугтаа

Ерэhэниие угтаха

Ошоhониие удэшэхэ

Гэр булын тулга ха юмбибди даа хоюулаа!

Зураг дээрэ: Сахюурта ууламнай - тоонто нютагаймнай hур hулдэ.

Notice: Undefined index: vote-post-2352 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)