Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Морин жэлэй Сагаалганай амар мэндээ!

Морин жэлэй Сагаалганай амар мэндээ!

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.
Хухэ модон морин жэлэй Сагаалганиие Агын тойрогой Могойто нютагаархин хухюун дорюун ёохор наадаар угтажа байна. Ага найман эсэгын тугуудаа намилзуулаад, убгэ эсэгын жэнхэни  буряад дэгэлээ умдоод, буряад арадай ёохорой духэриг соо хутэрэлдэн, аялга дуугаа  ханхинаса дуулалдажа, бэе бэеэ хухэ сэнхир хадагаар золгожо, уреэлэй hайхан угэнуудые юроожэ Сагаан hараяа угтаба.
Notice: Undefined index: vote-post-2359 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. Энэ жэлнай дорюун байхань гээшэ гу