Новые записи
Автор Отзывов нет. Прочитано 380 раз(a)

Хуушан хальмаг үльгэр сооһоо Буурал сагаан хубилгаан үбгэнэй Буужа ерээд, намда хэрбээ Бүхы хүнүүдэй жаргал ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 411 раз(a)

Түрэл хэлэеэ шудалхаяа болёод байна, буряад хэлэнэй багшанарые хахад салинтай, заримыень ажалһаа гаргаад байхадань,абяа ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 361 раз(a)

О том, что отменены уроки бурятского языка, о том что учителя бурятского языка остались в начале учебного года ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 342 раз(a)

Түрэл хэлэеэ шудалхаяа болёод байна, буряад хэлэнэй багшанарые хахад салинтай, заримыень ажалһаа гаргаад байхадань,абяа ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 363 раз(a)

Книга Амгалан Батын, Валентины Балдахиновой написана на русском и бурятском языках. Авторы представляют вниманию ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 375 раз(a)

К гулкому, вольному морю Вплоть подступила тайга. Звери, не знавшие мора , Скрытою тропкой прямою Ходят на те берега.   Тихо. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 1.5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 407 раз(a)

Мою родную байкальскую деревушку Шерашово и бурятское село Корсаково разделяют всего четыре километра. Между ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 361 раз(a)

Минии түрэһэн Шерашово тосхон ба Корсаково гэһэн буряад нютаг хоорондоо оройдоол дүрбэн модо зайтай. Сэлэнгын ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)