Ёһо заншал

Автор Один отзыв. Прочитано 206 раз(a)

ХҮНЭЙ НАҺАН Мүнхэ оршодог алтан дэлхэй дээрэ хүмүүнэй бэе оложо түрэхэ гээшэ дээдын ехэ аза талаан, жаргал мүн. ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 2.5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 156 раз(a)

ЁҺО ЗАНШАЛ Эртэ урда сагһаа монгол угсаатан ёһо заншалаа наринаар сахидаг, ургажа ябаһан залуу халаанаа һургадаг ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo