Ёһо заншал

Автор Отзывов нет. Прочитано 389 раз(a)

Зургаан жэлэй саада тээ бүхы буряад-монголшуудай нангин шүтөөн Майдари бурханаа шэнээр бүтээгээд, Сүүгэлэй дасанда ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 399 раз(a)

У бурятов есть прекрасный обычай, при входе в дом уступать старшим и говорить: «Заходите!», «Вы заходите!». Кто ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 481 раз(a)

Родиться человеком под Вечно Синим Небом - наивысшая награда и счастье. Поэтому данную нам жизнь мы должны прожить ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 727 раз(a)

"Минии Буряад" сэтгүүл Хэблэлэй Байшанай 23 кабинет соо абажа болоно. Һонирхыт даа, уншыт даа, буряадууд! ДЭЛХЭЙМНАЙ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 945 раз(a)

У бурятского народа самой распространенной и популярной игрой был "Шагай наадан". Щагай - это баранья лодыжка. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(5 голосов, в среднем: 4.2 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 1263 раз(a)

Уг удамаа, түрэл түхэмөө һуралсаха, асуулсаха заншал буряад арадта үни холын сагһаа байгаа юм. Буряад нютаг бүхэндэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 444 раз(a)

“Эхэрэд-Булагадай баабай” гэжэ номой автор Галина Андреевна Михаханова-Балюева Эрхүү можын Эхирэд Булагадай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 469 раз(a)

Хухэ модон морин жэлэй Сагаалганиие Агын тойрогой Могойто нютагаархин хухюун дорюун ёохор наадаар угтажа байна. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)