Ёһо заншал

Автор Отзывов нет. Прочитано 85 раз(a)

Родиться человеком под Вечно Синим Небом - наивысшая награда и счастье. Поэтому данную нам жизнь мы должны прожить ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 91 раз(a)

"Минии Буряад" сэтгүүл Хэблэлэй Байшанай 23 кабинет соо абажа болоно. Һонирхыт даа, уншыт даа, буряадууд! ДЭЛХЭЙМНАЙ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 189 раз(a)

У бурятского народа самой распространенной и популярной игрой был "Шагай наадан". Щагай - это баранья лодыжка. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(5 голосов, в среднем: 4.2 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 157 раз(a)

Уг удамаа, түрэл түхэмөө һуралсаха, асуулсаха заншал буряад арадта үни холын сагһаа байгаа юм. Буряад нютаг бүхэндэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 87 раз(a)

“Эхэрэд-Булагадай баабай” гэжэ номой автор Галина Андреевна Михаханова-Балюева Эрхүү можын Эхирэд Булагадай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 105 раз(a)

Хухэ модон морин жэлэй Сагаалганиие Агын тойрогой Могойто нютагаархин хухюун дорюун ёохор наадаар угтажа байна. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 117 раз(a)

В дни Нового года совершается обряд "запуска воздушного коня". Изображение "коня ветров", освященное в дацане, привязывают ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 86 раз(a)

Ази түбиин арад түмэн, тэдэнэй тоодо буряад угсаатан, хүлеэжэл байдаг Сагаан һараяа угтан золгохоёо байна. Морин ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo