Ёһо заншал

Автор Отзывов нет. Прочитано 74 раз(a)

Певица Ш.Чимитцэеэ рассказывает историю песни. В семье детей было много. Мать много работала, вырастила детей. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 90 раз(a)

Чингис ГУРУЕВ САГААН ҺАРЫН ШЭНЫН НЭГЭНДЭ Бурхан шүтээндээ Зула үргэжэ, Санзай хүжөөрөө Сан табижа, Сагаан һарынгаа Шэнын ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 98 раз(a)

Буха-ноён Монгоhоо ерэhэн түүхэтэй. Нэгэ нютагай хаанда Дангина гэхэ гоё басаган байгаа. Хаан басагаяа газаашье ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 124 раз(a)

БҮЖЭН ТУУЛАЙ ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН! Буряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлдэдэг ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 127 раз(a)

Эмээл - хазаар мори унахада тоходог хоёр хабтаhа хоёр бүүргээр холбожо бүтээhэн, элдэб нэмэлтэ түхеэрэлгэнүүдтэй ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 167 раз(a)

Намарай намжаа энэ үедэ Агын тойрогто "Буряад хэлэнэй үдэрнүүд" боложо байхада, "Табан сэсэн" конкурсдо хабаадаад ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 137 раз(a)

Хамаг амитанай амгаланаа Хүсэһэн оршолонто дэлхэйдэ Нүгэлтэ хүсэлыень усадхажа, Нигүүлэсхы сэдьхэл олгоһон, Арюун ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 170 раз(a)

Бүгэдэ буряадуудай олон улсын "Алтаргана" наадан АГЫН ТОЙРОГТО энэ оной июлиин 23-24-дэ болохоёо байна. Алтарганаһаа ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)