Уран зохёол

Автор Отзывов нет. Прочитано 126 раз(a)

Үбэр-Монголой яруу найрагша Чоо Дугаржавай уран шүлэг Монгол эрэ хүн Мэлхиихэ хүхэ Тэнгэриие шүтэһэн Нэлыхэ ногоон ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 234 раз(a)

ЦЫРЕН-БАЗАР БАДМАЕВ ЯМАР ХЭЛЭН ДЭЛХЭЙДЭ АҺАН БАЯН БЭ? Ямар хэлэн дэлхэйдэ аһан баян бэ?-гэжэ Яндаг, Дамба,Ханда ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 166 раз(a)

Баир Дугаров Язык отцов Рекой распавшейся на рукава, монгольские распались языки, От общего истока далеки, они ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 1.7 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 147 раз(a)

Ш О Р О Й Хасарни ногооной хуурай бэшэгээр дараатай һэн- хожомынь уршалаа болон тодороо юмэл. Адхадаа бажууһан боро ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 3 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 134 раз(a)

              Г А Л Гал гуламтам, инагни, гансахан ушааг бэшэл даа - бүрүүлые гэрдэхэ хүсэтэй баяртайш,гунигтайш ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 138 раз(a)

ЖАРГАЛ ЦЫНГУЕВНА ЦЫНГУЕВАДА ЗОРЮУЛГА Алтан дэлхэйн нойрhоо hэрин. Арюун агаараар анхилан байхадань, Саhан хүнжэлоор ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 141 раз(a)

Үнэн дээрээ уран шүлэг, ирагуу дуун хүнүүдэй зүрхые шэмшэрүүлэн уярааха шадалтай, ухаан бодолыемнай һэргээн тэжээхэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 246 раз(a)

Дугарма Батоболотовагай «Хуби заяанайм одон» гэжэ шэнэ номтойнь танилсалга Буряадай гурэнэй Ундэhэтэнэй номой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Logo