Уран зохёол

Автор Отзывов нет. Прочитано 168 раз(a)

Славный сын бурятского народа, поэт Дамба Зодбич Жалсараев родился 5 декабря 1925 г. в с. Додогол Хоринского района ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 159 раз(a)

ГАЛИНА РАДНАЕВА Раднаева Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна родилась в 1949 г. в с. Малый Нарын Джидинского района Бурятии. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 159 раз(a)

ГАЛИНА РАДНАЕВА (1949) Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна Раднаева Зэдын аймагай Бага нарин нютагта түрөө. 1975 ондо Москвагай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 200 раз(a)

ГАЛИНА РАДНАЕВА Раднаева Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна родилась в 1949 г. в с. Малый Нарын Джидинского района Бурятии. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 256 раз(a)

БАИР ДУГАРОВ Дугаров Баир Сономович родился в 1947 г. В с.Орлик Окинского района Бурятии. Автор 12 поэтических сборников, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментария 2. Прочитано 210 раз(a)

АРДАН АНГАРХАЕВ (1946 ондо түрэһэн) Ардан Лопсонович Ангархаев Түнхэнэй аймагай Таблангууд нютагта түрөө. Буряадай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментария 4. Прочитано 255 раз(a)

"Шулуудай тарни" гэжэ 1989 ондо хэблэгдэһэн ном соо энэ шүлэгэй мүрнүүд мүнөөдэрэй байдалые ялас гэрэлтүүлэн,  яһан ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 138 раз(a)

Ород үндэстэнэй зүрхэ сэдьхэлэй уран һайхан мэргэниие,  ухаан бодолой оюун хүсэнүүдэй бэеэрээ, эрдэмээрээ, бүтээлээрээ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo