Угай бэшэгүүд

Автор комментария 4. Прочитано 263 раз(a)

Урда сагта элинсэг, хулинсагнай, эхэ эсэгэнэрнай уг гарбалаа мэдэдэгээр үри хүүгэдээ һургадаг байһан гээшэ. Угай ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 4.3 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 211 раз(a)

ВАГИНДАРА (Агван Доржиев) МОНГОЛ-БУРЯАДАЙ ТҮҮХЭ ОРШОБО Эртэ сагта амитан бүхэн хэлэеэ мэдэлсэхэ байһан аад, хүнүүд ...

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo