Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/index.php on line 12 Категория: "Түүхэ" | Mungen Tobsho 3D

Түүхэ

Автор Отзывов нет. Прочитано 300 раз(a)

ПОЭМЭҺЭЭ ХЭҺЭГ "321-дэхи Сибирскэ" гэжэ киногой режиссер Солбон Лыгденовтэй уулзаһанай һүүлээр энэ Реквием шэхэндэмни ...

Notice: Undefined index: vote-post-5263 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 258 раз(a)

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ (На фото ветераны Великой Отечественной Нанзатов Бальжинима Нанзатович и Цыдендоржиева Цыбжит ...

Notice: Undefined index: vote-post-5256 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 488 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, кино найруулагша Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан ...

Notice: Undefined index: vote-post-5209 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(4 голоса, в среднем: 3.3 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 331 раз(a)

Буряад Уласай гимн зохёоһон Дамба Жалсараевай 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо Дашиева ...

Notice: Undefined index: vote-post-5149 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 227 раз(a)

"Минии уг гарбал" Интернет конкурсдо Шэлдэг түүхэ номинацида Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда hургуулиин 11-дэхи ...

Notice: Undefined index: vote-post-5134 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 264 раз(a)

Би, Романов Дэлгэр, Улаан - Υдэ хотын юhэдэхи hургуулиин гурбадахи классай hурагшаб. Тоонто нютагни Баргажанай аймагай ...

Notice: Undefined index: vote-post-5118 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 269 раз(a)

Буряад Уласай гимн зохёоһон уранзохёолшо Д.З.Жалсараевай түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Интернет-мүрысөөндэ "Шэлдэг ...

Notice: Undefined index: vote-post-5089 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 250 раз(a)

"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо Номинаци: Шэлдэг түүхэ Лыгденова Цыпилма, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда ...

Notice: Undefined index: vote-post-5078 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo