Түүхэ

Автор Отзывов нет. Прочитано 312 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, кино найруулагша Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(4 голоса, в среднем: 3.3 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 192 раз(a)

Буряад Уласай гимн зохёоһон Дамба Жалсараевай 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо Дашиева ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 124 раз(a)

"Минии уг гарбал" Интернет конкурсдо Шэлдэг түүхэ номинацида Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда hургуулиин 11-дэхи ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 152 раз(a)

Би, Романов Дэлгэр, Улаан - Υдэ хотын юhэдэхи hургуулиин гурбадахи классай hурагшаб. Тоонто нютагни Баргажанай аймагай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 148 раз(a)

Буряад Уласай гимн зохёоһон уранзохёолшо Д.З.Жалсараевай түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Интернет-мүрысөөндэ "Шэлдэг ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 147 раз(a)

"Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо Номинаци: Шэлдэг түүхэ Лыгденова Цыпилма, Яруунын аймагай Эгэтын-Адагай дунда ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 235 раз(a)

Интернет-конкурс "История моего рода"  Номинация: Родословное древо Галданов Арсалан ученик 4 «б» класса РБНЛИ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 3 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 127 раз(a)

Интернет-конкурс "История моего рода" Номинация: Лучшая история Цыреторова Номин Ученица 11 класса ГБОУ «Республиканская ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo