Түүхэ

Автор Отзывов нет. Прочитано 175 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Дашарабдан Батожабайн  түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 230 раз(a)

На Интернет-конкурс "Минии уг гарбал"-"История моего рода", посвященного 95-летию писателя, драматурга и киносценариста ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 176 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(4 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 132 раз(a)

Алдарта уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабаин түрэһөөр 95 жэлэи оидо зорюулагдаһан "Минии ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 171 раз(a)

На конкурс  "История моего рода", посвященного 95-летию Даширабдана Батожабая. Номинация: Лучшее родословное древо Дамдин ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 236 раз(a)

Буряадай алдарта уранзохёолшо Даширабдан Батожабайн түрэhөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаhан "Минии уг гарбал" Интернет-конкурсдо. Номинаци: ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 203 раз(a)

“Алтан шаргал наранаймнай түбиеэ тойрохонь мүнхэхэн даа! Аба эжынгээ алдар нэрые алдахашгүймнай мүнхэхэн даа!” ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 188 раз(a)

Хитадай арадай дуушан, алдар суута Нумаа багшатай уулзажа хѳѳрэлдэхэдөө , минии досоо урма зориг бадараад, минии ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo