Түүхэ

Автор Отзывов нет. Прочитано 14 раз(a)

Догойн Сагаангууд омогой Хожогортон угай Нанзадай Бальжинима абамни: «Уран зохёолшон Дашарабдан Батожабай манай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 35 раз(a)

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда унаһан манай эсэгэнэрэй, аханарай, хэтэдээ залуугаар үлдэһэн Совет Армиин ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 59 раз(a)

DCIM100GOPROGOPR1233.JPG DCIM100GOPROG0341139.JPG DCIM100GOPROGOPR1194.JPG DCIM100GOPROGOPR1137.JPG DCIM100GOPROGOPR1091.JPG DCIM100GOPROGOPR1207.JPG Советскэ Союзай Герой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 58 раз(a)

Арсалан Будажапов Агын тойрогой Согто-Хангил нютагта Баир Будажапов Кундуз Омурбекова хоёрой бүлэдэ 1993 ондо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 95 раз(a)

БУРЯАД УЛАСАЙ СОЕЛОЙ ЯАМАНАЙ САЙТҺАА АБТАБА Монгол болон Россиин хоорондохи хилые эсэслэн табилга буряад-монголшуудай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 125 раз(a)

БҮЖЭН ТУУЛАЙ ЖЭЛЫЕ УГТУУЛАН! Буряад-монголшуудай эгээн ехээр хүлеэдэг, эгээн ехээр баярладаг, эгээн ехээр бэлдэдэг ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 119 раз(a)

Институт монголоведения, буд­дологии и тибетологии СО РАН 8-12 июля 2020 года проведет в Улан-Удэ международную научную ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 129 раз(a)

Чойжил-Лхама Базарович Базарон 1878 ондо Агын талын Дэлгэр нютагта түрэһэн юм. Эрхүүгэй семинариин һүүлшын жэлдэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)