Түүхэ

Автор Отзывов нет. Прочитано 118 раз(a)

В мае 1943 года Сталин вызвал к себе Жукова для необычного поручения. На диване в кабинете вождя лежали два народных ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 150 раз(a)

Агууехэ Чингис хаанай 28-дахи үеын уг удам болохо уран зохёолшо, эрдэмтэн Ванчинбалын Инжиннаши Үбэр-Монголой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 135 раз(a)

Даша-Нима Доржиевич ДОРЖИЕВ 1928 оной мартын 20-до Ага-Хангил нютагта түрэhэн.Багшын түрэhөөр 95 жэлэй ойдо зорюулан, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 157 раз(a)

Мүнөөдэр бүхы дэлхэйн монгол үндэhэтэн Эзэн Чингис Хаанай мүндэлhэн үдэрые баяр баясхалантай, этигэл найдабаритай, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 192 раз(a)

«Буряад үнэн» сониной хуушан дугаарнуудые уншажа, хужарлан байтараа, мэдээжэ сэтгүүлшэн Долгор ЖУГДУРОВАГАЙ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 187 раз(a)

Урда сагта элинсэг, хулинсагнай, эхэ эсэгэнэрнай уг гарбалаа мэдэдэгээр үри хүүгэдээ һургадаг байһан гээшэ. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 4.5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 212 раз(a)

320 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛАСЬ ПОЕЗДКА БУРЯТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В СТОЛИЦУ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. НА КАРТИНЕ БУРЯТСКОГО ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 182 раз(a)

МУДРАЯ МАТЬ ЧЕТЫРЕХ ХАНОВ СОРХОГТАНИ БЭКИНИ Сорхугтани была младшей дочерью Джаха-Гамбу, брата Ван-хана. После ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)