Соёл

Автор Отзывов нет. Прочитано 101 раз(a)

Минии бодомжолходо буряад хэлэ шудалалгада мүнөө сагай эрилтээр элдэб шэнэ арга хэрэгсэлнүүдые хэрэглэхэ ёһотойбди, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 125 раз(a)

Түнхэнэй аймагай буряад хэлэн болон уран зохёолой багшанар энэ оной мартын 28-да дүхэриг шэрээгээ тойрожо hуугаад, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 116 раз(a)

Впервые в Бурятии c 24  по 27 марта в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова прошла выставка знаменитых монгольских ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 135 раз(a)

  Эрдэм бэлигэй үндэһэн Монгол бэшэг, Эзэн Чингисэй баталһан Тэнгэриин хэшэг! Улад Буряадай дээдын бахархал ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 98 раз(a)

В  театре Бурятской драмы 25 марта состоялась  премьера спектакля по пьесе американского драматурга Дэвида Бэрри ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 113 раз(a)

Этигэл найдабари түрүүлһэн «Найдал» гэжэ зохидхон нэрэтэй фондын эхи табиһан “Грантнуудай фестиваль”гурбан ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментария 4. Прочитано 132 раз(a)

Улаан-Үдын залуушуулай хорооной, Буряадай Гүрэнэй университедэй , Буддын шажанай заншалта сангхын үүсхэлээр ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 92 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo