Соёл

Автор Один отзыв. Прочитано 287 раз(a)

НАЯН-НАВАА Арадай дуу Бадма=Ханда Аюшеева дуулана. Заян заян заяанай Зааханаймнай аянга Наин-наваа хоёрнай Заяанаймнай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 180 раз(a)

Минии мэдээ ороһон бага наһан Ушарбай нютагайм зүлгэ ногоон дээрэ бөөмэйлэгдэжэ үнгэрһэн юм. Бага балшар наһаяа ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментария 4. Прочитано 207 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 171 раз(a)

Апрелиин 5-6-да Байкалтур гэжэ аяншалгын мүр зубшажа Асагадай, Шулуутайн, Анаагай , Эгэтын, Хэжэнгын дасангуудые ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 128 раз(a)

Минии бодомжолходо буряад хэлэ шудалалгада мүнөө сагай эрилтээр элдэб шэнэ арга хэрэгсэлнүүдые хэрэглэхэ ёһотойбди, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 161 раз(a)

Түнхэнэй аймагай буряад хэлэн болон уран зохёолой багшанар энэ оной мартын 28-да дүхэриг шэрээгээ тойрожо hуугаад, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 158 раз(a)

Впервые в Бурятии c 24  по 27 марта в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова прошла выставка знаменитых монгольских ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 180 раз(a)

  Эрдэм бэлигэй үндэһэн Монгол бэшэг, Эзэн Чингисэй баталһан Тэнгэриин хэшэг! Улад Буряадай дээдын бахархал ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo