Соёл

Автор Отзывов нет. Прочитано 164 раз(a)

Кинонд тоглох, жүжигчин болох миний багын мөрөөдөл байсан. Кино үзэх маш дуртай. Гэхдээ зүгээр нэг үзэх биш. Хүмүүс ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 2 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 167 раз(a)

Ямаршье театр соо харагшадай танхим ба тайзан хоёрые хүшэгэ хубаан таһалаад байдаг. Хүшэгэ хадаа зүжэгэй гү, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 4.5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 174 раз(a)

Мүнөөдэр үбэлэй эхин һарын нэгэндэ бүхы дэлхэйн монгол туургатан Эзэн Чингис Хаанайнгаа мүндэлсэн үдэрые баяр ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 1.5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 176 раз(a)

Будда бурханай шажан гээшэ эрхим дээдын эрдэм ухаан юм гээд үндэр түрэлтэ Далай лама айладхаһан юм гэдэг. Энэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 171 раз(a)

Үгэнь Хэнтийн Батхүүгэй Хүгжэмынь Бүрэнбаярай (Үбэр-Монгол) Наратын домогые бүтээдэг Эхилхэ, түгэсэхэ хоёр юм. Наһанай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 176 раз(a)

Эдэ үдэрнүүдтэ Агын тойрогтомнай буряад хэлэнэй габшагай hара боложо байна. Нютаг нугануудаар, һуурин тосхонуудаар ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 197 раз(a)

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэр Агын тойрогой үндэһэтэнэй дуу бүжэгэй “Амар сайн” театрай танхим соо улад зон олоороо ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 2 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 233 раз(a)

Буряад арадай эрхим дээжэ хүбүүдэй нэгэн,Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ветеран, Буряадай уран зохеолшодой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)