Соёл

Автор Отзывов нет. Прочитано 57 раз(a)

"Наһажаал Хубитын домог" гэжэ гаршагтай номой толлолго Үндэһэтэнэй номой сан соо декабриин 24-дэ болобо. Уран зохёолшон ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 52 раз(a)

Буряад Уласай соёлой яаманай сайд Тимур Цыбиков пресс-сайлалга зарлажа, декабриин 19-дэ олон түмэндэ мэдээсэл ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 62 раз(a)

Буряад ороноо, тоонто һайхан нютагаа магтан дуулажа, дэлхэйн олон гүрэнүүдэй арад түмэндэ буряад дуугаа, буряад ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 63 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 50 раз(a)

Эдэ yдэрнyyдтэ Буряад Уласдамнай буряад хэлэнэй габшагай hара боложо байна. Хаа-хаанагyй буряад хэлэндэ зорюулагдаhан ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 53 раз(a)

  Намарай намжаахан нэгэ yдэр, октябриин 10-да 54-дэхи hургуулида буряад хэлэнэй yдэрлиг болобо. Энэ үдэр багшанар, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 77 раз(a)

В 54-й школе г.Улан-Удэ прошла встреча с интересным человеком Лхамасу Батуевной Батожабай, которая в сентябре этого ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 53 раз(a)

Һаяхана Цыренжаб Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай музей соо аха, дүү монгол арадаа эрхимээр түлөөлһэн уран бэлигтэн ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo