Соёл

Автор Отзывов нет. Прочитано 73 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 62 раз(a)

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай эхилхэдэ, эдир залуухан Нина Сусидкина Соликамскын багшанарай институт ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 62 раз(a)

Монгол туургатанай 13 зуун жэлһээ шудалжа, абажа ябаһан хуушан монгол хэлэн, үшөө уйгаржан бэшэг гээд нэрлэгдэдэг, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 60 раз(a)

"Наһажаал Хубитын домог" гэжэ гаршагтай номой толлолго Үндэһэтэнэй номой сан соо декабриин 24-дэ болобо. Уран зохёолшон ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 55 раз(a)

Буряад Уласай соёлой яаманай сайд Тимур Цыбиков пресс-сайлалга зарлажа, декабриин 19-дэ олон түмэндэ мэдээсэл ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 66 раз(a)

Буряад ороноо, тоонто һайхан нютагаа магтан дуулажа, дэлхэйн олон гүрэнүүдэй арад түмэндэ буряад дуугаа, буряад ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 66 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 53 раз(a)

Эдэ yдэрнyyдтэ Буряад Уласдамнай буряад хэлэнэй габшагай hара боложо байна. Хаа-хаанагyй буряад хэлэндэ зорюулагдаhан ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo