Мэдээсэл

Автор Отзывов нет. Прочитано 142 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 189 раз(a)

1966 ондо Улаан-Үдэ руу ябаха болоходомни, абамни хэлээ һэн: “Уранзохёолшо Даширабдан Батожабай мяха шуһаараа манай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 148 раз(a)

Буддын шажанай Агын дээдэ һургуулиин түрүүшын ректор, буддын гүн ухаанай доктор, Буддын заншалта сангхын дид ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 211 раз(a)

Бидэнэр зунай амаралтада Улаан-Үдэһөө Ага нютагаа ошожо ябатараа, 1998 ондо Дарһан курортдэ ажаһуудаг Бальжинима ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 189 раз(a)

Угсаата  соёл  һуралсалай һургуулинуудай эблэл (АЭОО) ажаллажа эхилһээр жэлһээ үлүүхэн боложо байна. Буряад хэлэ ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 208 раз(a)

Январиин 29-дэ Ивалгын дасанда «Эхэ хэлэн – манай баялиг» ээлжээтэ наадам  болобо. Хамба лама Дамба Аюшеевэй үүсхэлээр ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 129 раз(a)

Тогтор хуасай омогой Абидын Батажаргалай Сэрсэгма багша 1945 ондо Шэнэхээн нютагта түрэһэн юм. 1994 ондо элинсэг ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 122 раз(a)

  Декабриин 17-до Гүрэнэй филармониин танхим соо "321-дэхи Сибирскэ"гэһэн кино  буулгагшадтай уулзалга-телемарафон ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo