Мэдээсэл

Автор Отзывов нет. Прочитано 162 раз(a)

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Интернет ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(11 голосов, в среднем: 3.7 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 163 раз(a)

Олон үндэстэнэй асуудалнуудаар Олондо мэдээсэл тараадаг сэтгүүлшэд  сентябриин 30-да Улаан-Үдэдэ сугларжа, ерээдүйн ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 322 раз(a)

Интернет-конкурс “История моего рода”, посвященныи 95-летию писателя, драматурга, киносценариста Даширабдана ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 259 раз(a)

Буддын шажанай заншалта Сангхын 24-дүгээр хамба лама Дамба Аюшеев хори гаран жэлдэ энэ хэргэм абажа ябана. Мүнөөдэрэй ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 167 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 177 раз(a)

29 апреля 2016 г. в с.Можайка Еравнинского района прошла межрайонная конференция «Ашата багшын дурасхаалда» , посвященная ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 152 раз(a)

2016 оной сентябрьда Орос Уласай Гүрэнэй дүүмэдэ Буряадhаа нэгэ депутадые шэлэн hунгаха ёhотойбди. Намарай hунгалтые ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 188 раз(a)

Хитадай арадай дуушан, алдар суута Нумаа багшатай уулзажа хѳѳрэлдэхэдөө , минии досоо урма зориг бадараад, минии ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo