Мэдээсэл

Автор Отзывов нет. Прочитано 614 раз(a)

Агын тойрогой абьяас бэлигтэн   Агын тойрогой Сахюрта нютагай  мэдээжэ уран шүлэгшэн Дугарма Батоболотовагай ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 864 раз(a)

Барга Баатар гурбан хубуутэй байhан:Олюудай,Буряад, Хоридой. Хоридойн ехэ хатан Баргажан-гуа Алан-гуа гэжэ басага ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 654 раз(a)

Хухэ модон морин жэлэй Сагаалганиие Агын тойрогой Могойто нютагаархин хухюун дорюун ёохор наадаар угтажа байна. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 1193 раз(a)

Дугарма Батоболотовагай «Хуби заяанайм одон» гэжэ шэнэ номтойнь танилсалга Буряадай гурэнэй Ундэhэтэнэй номой ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 1 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 801 раз(a)

В дни Нового года совершается обряд "запуска воздушного коня". Изображение "коня ветров", освященное в дацане, привязывают ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Автор Отзывов нет. Прочитано 11641 раз(a)

Уран шулэгшэн Дугарма Батоболотова Агын тойрогой Сагаан-Уула нютагта алтан дэлхэй дээрэ нара хараhан намтартай. ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(3 голоса, в среднем: 3.7 из 5)
Автор Один отзыв. Прочитано 1640 раз(a)

  БУРЯАД ОНЬҺОН ҮГЭНҮҮД Эрдэмэй дээжэ - ном, Эрхимэй дээжэ - эб. Лучшее знание - книга, Мир и согласие - превыше всего.   Эдээр ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(17 голосов, в среднем: 3.2 из 5)
Автор Один отзыв. Прочитано 1357 раз(a)

ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА У МОНГОЛОВ (отрывок из статьи,опубликованной в "Казанских губернских ведомостях" (1846 ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 4 из 5)