Алтаргана

Автор Отзывов нет. Прочитано 141 раз(a)

"Буряадай "Алтаргана" наадан, тэрэнэй түүхэ, үрэ нүлөө" гэһэн сэдэбээр Олон Улсын эрдэм-шэнжэлгын хуралдаан Улаан-Баатар ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 121 раз(a)

...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 153 раз(a)

Буряад арад түмэнэй "Алтаргана" нааданай хүхэ сэнхир туг бүхы дэлхэйн буряад-монголшуудые даллан дуудажа, хорин ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 143 раз(a)

Международный фестиваль «Алтаргана-2014» для меня началась 16 июля с. г. в г. Улан-Баторе, где в конференц-зале Министерства ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор комментария 2. Прочитано 192 раз(a)

С трепетом и волнением вспоминаю поездку на фестиваль «Алтаргана-2014» в Дадал сомон. И как-же удачно сложилось, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 146 раз(a)

Международный фестиваль «Алтаргана-2014» для меня началась 16 июля с. г. в г. Улан-Баторе, где в конференц-зале Министерства ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
Logo
Автор Отзывов нет. Прочитано 143 раз(a)

Түрүүшын “Алтаргана” наадан 1994 ондо Дадал сомондо буряад дуунай һайндэр гэжэ эхи абаһан юм гэжэ оло дахин бэшэгдэһэн, ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo
Автор Один отзыв. Прочитано 155 раз(a)

 Одиннадцатый международный бурятский фестиваль «Алтаргана» состоится нынче летом 26-27 июля в Дадал сомоне Хэнтэйского ...

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)
Logo