АГА ҺАЙХАН НЮТАГНИ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Хүгжэмынь Монголой соёлой эрхим Дашасэрэнэй Сэндэр зохёогоо.
Үгэнь Алтансэсэгэй
СССР-эй арадай артист Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ уласхоорондын 13-дахи
конкурсын Гран при шанда хүртэһэн Дорнод аймагай Боржигон ГАЛХҮҮ ГАНЗОРИГ дуулана.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)