МОНГОЛ УРАН ЗОХЁОЛШЫН НОМ БУРЯАДААР


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.


Монголой алдарта уран зохёолшо, Монголой гүрэнэй шангай лауреат, Монголой хүдэлмэриин баатар Лодонгийн Түдэвэй “Оройгүй сүмэ” роман болобол гайхамшагта уран бүтээл юм. Энэ роман соохи үйлэ ябадалнууд Санжа гэдэг хүбүүнэй хуби заяан дээрэ үндэһэлжэ, тэрэ үеын Монгол болон Түбэдэй буддын шажанай түлөөлэгшэдэй арад зоной байдалда хэды ехэ нүлөө үзүүлһэн тухай бодото үнэнөөр найруулан бэшээтэй. Энэ ном уншахадаа, аха дүү монгол арад зоной ажабайдал мэдэхэ болонобди, монгол хэлэнэй баялигһаа хүртэнэбди. Нюдөөрөө нулимса гүйлгэн, сэдьхэлээ уяран, номой гол хүниие хайрлан-хайрлан уншааб даа!


Энэ зохёолые монгол хэлэнһээ буряад руу оршуулһан хүн хэн бэ гэхэдэ, Могойтын аймагай Сагаан Уула нютагай буряад арад зондоо элитэ болоһон ирагуу найрагша, Монголой соёл, ирагуу найрагай академиин хүндэтэ гэшүүн, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, мэдээжэ оршуулагша Сэндэма Дашиевна Бабуева оршуулгын асари ехэ ажал
хэжэ бидэндэ энэ ном асарба гээшэ!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, в среднем: 5 из 5)