АБА ЭЖЫМНИ АША ЮМ ДАА


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

РАБДАН РАБЖУЕВ (1938-2001)
Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогой
Согто-Хангил нютагта түрэһэн.Һургуули дүүргээд,
колхоздоо хүдэлөө, нютаг дээрээ элдэб ажалда ябаа. 1989 онһоо “Толон” һониной ниитэ бэшэгшэ байгаа. Цыдыб Жамбаловай нэрэмжэтэ шанда хүртэһэн.

АБА ЭЖЫМНИ АША ЮМ ДАА
Аглаг номин дэлхэй дээрэ
Ажаһуухаар түрэжэ,
Ахир бэшээр тэнжэһэмни
Аба эжымни аша юм даа.

Элдин ногоон дэлхэй дээрэ
Эрын хэмдэ хүрэжэ,
Ажал хэһээр хүмүүжэһэмни
Аба эжымни захяа юм даа.

Үргэн дэлюун дэлхэй дээрэ
Хүн нэрэеэ нэрлүүлжэ,
Үнэн сэхээр хүмүүжэһэмни
Аба эжымни һургаал юм даа.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)