БИ БУРЯАД ХYН ГЭЭШЭБ!


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буурал эжым оёһон

Булай бэедэм тааруу

Буряад зоной гоёдог

Буряад дэгэл үмдэнхэйб.

Хоргой торгоор оройлһон,

Хара хилэн һарабшатай

Тааруу зохидоор оёһон

Тооробшо малгай үмдэнхэйб.

Ногоон шара зулагтай

Ногоон булгайр хабшааһатай

Булай хүлдэм зөөлэхэн

Буряад гутал үмдэнхэйб.

Яб гэмээр хубсалһан

Яһала буряад гээшэб.

Саб гэмээр хубсалһан

Сэбэр буряад гээшэб.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)