МОНГОЛ УРАН ЗОХИОЛЫН ТОВЧООН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

ЧИНГИС ХААН

ХIII зуун

Алд биеэн амсу хэмээвээс

Аху төр минь алдруузай

Бүтэн биеэн амсу хэмээвээс

Бүрэн улс минь сандруузай

Алд бие минь алжааваас алжаатугай

Аху төр минь бүү алдартугай

`Бүтэн бие минь зовбоос зовтугай

Бүрэн улс минь бүү сандартугай

Биеийн бөхөөр ганцыг ялъюу

Сэтгэлийн бөхөөр олныг ялъюу

Үгэнд ижилдвэл цэцэн болох

Илдэнд ижилдвэл баатар болох

Өндөр уулын хөтөл зорь

Өргөн далайн олом зорь

Хол гэж бүү цөхөр

Явбал хүрнэ.

Хүнд гэж бүү цөхөр

Өргөвөл даана.

“Монгол уран зохиолын товчоон”

номой 202 нюур.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)