АЛТАРГАНЫН АЛТАН МЕДАЛЬТА ДУУШАН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Шэнэхээнһээ уг гарбалтай, Агын тойрогто ажаһуудаг Алтарганын алтан медальда хүртэһэн дуушан Шадабай Санжидмаагай тоглолто Агын Соёлой байшан соо болобо. Алдар суута аман зохёолой "Этигэл" бүлгэм гоё дуунуудаараа дэмжэжэ, тоглолтые шэмэглэбэ. Хитадай арадай дуушан Айлтагүйн Нумаа абгай, Шэнэхэнэй алдарта дуушан, Эрхүүдэ болоһон Алтарганын алтан медальда хүртэһэн Нашан, Санжидмагай ахай гурбан Сүүгэлэй дасанай магтаал дуулажа улад зониие баярлуулба.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)