Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 СТИХИ АНДРЕЯ РУМЯНЦЕВА на бурятском языке

СТИХИ АНДРЕЯ РУМЯНЦЕВА на бурятском языке

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Буряадай арадай поэт Андрей РУМЯНЦЕВ
ПОЛКЫН ХҮБҮҮД
Арбаадтай хүбүүдэй алба хэдэг
Амяараа тусгаар взводтойхон
Дайнһаа бусажа ябаһан сэрэг
Заахан городтомнай тогтоо һэн.

Нева, Волгоор нилээн тамарһан,
Аяар Германидашье хүрэһэн
Булта тэдэ полкын хүбүүд һэн,
Буудуулжа үзэһэн шононууд һэн.

Мантай сугтаа һураха болоходонь,
Манда орходоо холо зоригтой
Ёһотойл хүйхэрнүүд ерэхэнь гэлдэн,
Ехэтэ хүлеэһэмнай ойлгосотой.

Окоп эзэлээд аниргүй хоргодоһон
Отряд шэнги тэдэмнай ерэһээр
Хойгуур партануудта һуугаа бэлэй,
Хуу ногоон хубсаһатайнууд.

Баруунай ниислэл хотонуудые
Байлдаагаар абалсаһанай түлөөдэ
Абаһан олон медальнуудые
Аржыса сээжэдээ зүүнхэйнүүд.

Һүгэлсөөшэ бидэ һүр дарагдаабди...
Һүрэгөөрөө шэбэнэжэ үгөөшье һаань,
Самбарта гарагшынь ядалсаад,
Хоёрые абадаг байһандань лэ
Һанаагаа амардаг байгаабди.

Хүхирмэг хөөрөөн соо шашангаа
Хүндэгүйгөөр тэдэмнай багшаяа
Нэрлэжэ, магад, бологшо һэн.
Нюудагаар тамхи татагша һэн.

Гэбэшье, бүрүүлхэн коридор соо
Гэлиисэ шударуулһан хана түшөөд,
Сэм гэмэ, аалин, сэхэнүүд,
Гэмгүй гимнастерко үмдэнхэйнүүд

Сошордомо дохёо гү, захиралта гү,
Соносонгүй үлэшэхэеэ айһандал,
Сонхын онгорхой руу хилайлдан
Шэхээ һэртылгэн зогсоходонь,

Шэмээгүй байдалда этигэлтэгүй,
Шууд добтолхоор бэлэн байха
Ондоо һургуули гаранхай гэжэ
Ойлгоһомнай хүрөө һэн бэзэ.

Болгоомжотойгоор түлхижэ тэдэнээ,
Бөөгнэрэн булта унахадамнай,
Гансал медальнуудынь доромнай
Гайтай гоёор жэнгирэгшэ бэлэй.

Аргаа ядахадаа, хүбүүд, хөөрхэй,
Адлил аһалдажа орогшо бэлэй.
Алдар солоо мантай хубаанхай,
Үхибүүн наһандаа бусагша бэлэй.
Лопсон Тапхаев оршуулба.
“Хараасгай” сэтгүүлһээ абтаба. 1988 оной 3-дахи дугаар.

Notice: Undefined index: vote-post-6926 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)