БУРЯАД ОРОМНАЙ


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Үгэнь Н.Шабаевай

Хүгжэмынь П.Дамирановай

Агуу Буряадайм нангин һүлдэ

Алтан соёмбо – тугаймнай манлай

Арадай туйлалтые хурылан хиидээд,

Арюун хадагтал, далбан байнал даа.

Алас холын түүхэтэй

Агуу Буряад-Монголнай

Үдэр бүри хүгжэһэн

Үргэн Буряад оромнай.

 

Алдарта Буряадайм альган дээрэ

Арад бүхэн амгалан жаргалтай

Аймаг айлаараа гуламта сахяад,

Амархан жаргалтай байнал даа.

 

Эрдэм соёл мандуулһан

Эрхим түрүү хүнүүднай

Үдэр бүри хүгжэһэн

Үргэн Буряад оромнай

Анханай урданай түүхэеэ уудалжа

Арадай заншалые гамтайхан һэргээнхэй

Алдарта Байгалай энгэртэ нэнгээд

Аласай холые зорин  байнал даа.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)