АЛТАРГАНА НААДАМАЙ ТЭНГЭРИ ДОРО


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Бүгэдэ буряадуудай “Алтаргана-2010” уласхоорондын  наадамай

эстрадна дуунай тэмсээндэ Гран при шагналда хүртэһэн энэ дууе

Монгол ороной “Энэрджунэ” хамталиг дуулаа һэн.

Үгэнь  Ч.Цэдэн-Ешиин

Хүгжэмынь  С.Мүнхбатын

Омог угаа һанаһан буряадууднай

Олон гүрэнһөө  тэмүүлжэл ерээл даа

Алтаргана наадамай тэнгэри доро

Аянга дуугаа үргэжэ сууряатуулаял даа.

Хүхюутэйхэн наадая, наадая,

Хүтэрэлдэн хатарая, хатарая,

Хүбүүд, басагаднай танилсыт, танилсыт

Хөөрэлдэнхэн, хүхилдэнхэн жаргая.

Түби дэлхэйгээр тараһан буряадууднай

Тала талаһаа хуран суглараал даа,

Зүрхээ хөөрэжэ, сэдьхэлээ тэниижэ,

Сэнгэлэй дээдээр хүхижэ байнал даа.

Хүхюутэйхэн наадая, наадая,

Хүтэрэлдэн хатарая, хатарая,

Хүбүүд, басагаднай танилсыт, танилсыт.

Хөөрэлдэнхэн, хүхилдэнхэн жаргая.

Улаан залаагаа намилзуулһан буряадууднай

Улаан-Баатарай тэнгэри доро

Ёохор хатарха эрьюулгэ соо

Урихан миһэрэн сэнгэжэ дуулалдаял даа.

Хүхюутэйхэн наадая, наадая,

Хүтэрэлдэн хатарая, хатарая,

Хүбүүд, басагаднай танилсыт, танилсыт,

Хөөрэлдэнхэн, хүхилдэнхэн жаргая.

 

 

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)