Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 “ZAM” НЭГЭ ЖЭЛТЭЙ БОЛОБО

“ZAM” НЭГЭ ЖЭЛТЭЙ БОЛОБО

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Үнгэрэгшэ гарагай зургаанда Улаан-Үдэ хотын Сухэ-Баатарай нэрэмжэтэ гудамжада хүн зон олоороо сугларанхай, дуу хүгжэм зэдэлжэ, хүлгөөтэй хүхюун оршон байдал тогтоод байба. Юун болоно гээшэб гээд һонирхоод, хүнүүд тогтожо, “Zam” этно-маркет наймаагай үүдыень татажа ороно.

Энэ үдэр “Zam” байгуулагдаһаар нэгэ жэлтэй болоод, һайндэр үүдхэн бүтээжэ байгаа юм. Нара зүб тойрожо, ямар эд бараан худалдаанда табяатайб гэжэ харанабди. Эгээн түрүүн  улаан гадартай  “Үльгэрэй далай”, “Гэсэр хаан тухай хөөрөөн” номууд,  буряадаар гоё открыткэнүүд манай анхарал татана. “Домбо” эблэлэй үйлэдбэрилһэн буряад угалзаар шэмэглээтэй шаазан домбонууд, аяганууд нюдэ хужарлуулна. Ханаар зохидхоноор зураатай уран зурагууд үлгөөтэй харагдана. Буряад хэлбэреэр оёотой малгайнууд, зунай тэрлигүүд, хоргой торгоор оёотой  эрэгтэй хүнэй, эхэнэрэй буряад гоёлой дэгэлнүүд дарайтар үлгэсэдэ үлгөөтэй байна. Монгол оронһоо асарагдаһан элдэб янзын үнгэтэй хилгааһан палантинууд ябталаатай байна. Элдэб янзын модоор бүтээгдэһэн эрхинүүд, санзай ууюулдаг бойпурнууд,  эхэнэрнүүдэй шэмэглэдэг гоёолтонууд, шэхэнэй һиихэнүүд, хүзүүнэй зүүдхэлнүүд бидэнэй анхарал татана. Хүн зон олоороо наймаашадые агсанхай харагдана, асуудал табяан, худалдажа абаан, сүлөө забдагүй байдал тогтонхой.

Гудамжада жабдаан (подиум) дээгүүр гоё гоо басагад буряад маяг оруулһан, мүнөө сагай хэлбэритэй хубсаһа харуулна. Зарим хубсаһые хөөршөөн харамаар байна, заримыень “хэн үмдэхэ юм  ааб даа” гэжэ гайхамаар харагдана. Гэбэшье, залуушуулда таарамжатай байна хаш, тэдэнэр альга ташалгаар модельнүүдые угтана.

Хүгжэмэй һургуулиин оюутад дуу дуулажа, бидэниие баярлуулба.

Байгуулагдаһаар нэгэ жэл тэмдэглэжэ байһан “Zam” энээхэн хугасаа соо ехэ ажал ябуулаа юм.  Уран зохёолшодтой, мэдээжэ артистнуудтай, дуушадтай уулзалгануудые эмхидхэһэн юм. Эгээн ехээр минии һонирхоһон юумэн гэхэдэ, БГУ-эй багша Ирина Булгутоватай уулзалга-хөөрөөнүүд тон ехэ һонин байгаа. Балдан Ябжановай, Бараади Мунгоновай зохёолнууд тухай, “Гэсэр” туужа тухай,

Шоно баатар тухай хөөрөөнүүдынь  мартагдашагүй. Ерэхэ жэлдэ  эдэ уулзалга-хөөрөөнүүд үргэлжэлхэ аабза гэжэ найданабди.

“Zam” этно-маркедэй ажалшадые нэгэ жэлтэй болоһоорнь амаршалаад, амжалта хүсэнэбди!

Notice: Undefined index: vote-post-6641 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)