Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 АРАДАЙ СЭСЭН ҮГЫН АБДАРҺАА

АРАДАЙ СЭСЭН ҮГЫН АБДАРҺАА

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Арбан табанай һара нэгэ һайхан,

Атар газарай сэсэг нэгэ һайхан

Аба эжын һургаал нэгэ һайхан.

Хада һайтай үнэгэн бардам,

Хадам һайтай хүрьгэн бардам,

Нохой һайтай хотон бардам.

 

 

 

Һалхитай тэнгэриин үүлэн нэгэ хурдан,

Һаруул ухаантанай һанал нэгэ хурдан,

Һайн мориной дабхиха нэгэ хурдан.

 

Саһанда мүр хара,

Саарһанда бэшэг хара,

Заргада үгэ хара.

 

Эрдэнидэ алтан нэгэ шара,

Эдтэ жанша нэгэ шара,

Эдеэндэ уураг нэгэ шара.

 

Шэбэнэһэн үгэ нүхэртэ харша,

Шэбэнүүр  бороо дэгэлдэ харша,

Ехэ һанаан бэедэ харша.

 

Баян хүндэ худалдаашан инаг,

Бааран хүндэ нохой инаг,

Хобууша хүндэ ноён инаг.

 

Тэхын эбэр тэнгэридэ  хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,

Тэмээнэй  һүүл газарта хүрэнэ гэдэг нэгэ худал,

Тэнэг хүн ноён һууна гэдэг нэгэ худал.

 

Хадаһаа халижа үхэһэн шаазгайн мяха нэгэ олдохогүй,

Модонһоо унаһан шоргоолжоной мяха нэгэ олдохогүй,

Засагта һуугаад туража үхэһэн ноён нэгэ олдохогүй.

 

Эрдэм ном дээдэ баян,

Үри хүүгэд дунда баян,

Адуу мал адаг баян.

 

Үхэртэй хүндэ газар холо,

Үгырһэн хүндэ эдеэн  холо,

Үхэһэн хүндэ дэрэ холо.

 

Шулуун дээрэ ногоо ургуулха нэгэ бэрхэ,

Уһан дээрэ гал түлэхэ нэгэ бэрхэ,

Үхэрэй эбэр дээрэ саһан тогтохо нэгэ бэрхэ.

 

Эрье руу бууһан уһан нэгэ дошхон,

Эмээлээ хобхолһон морин нэгэ дошхон,

Эхэнэрээ голоһон эрэ нэгэ дошхон.

 

Һая бууһан бэри нэгэ сэмсэгэр,

Нуурта бууһан нугаһан нэгэ сэмсэгэр,

Хүлэг мориной дэлһэн нэгэ сэмсэгэр

 

 

Уула бүһэгүй нэгэ дутуу,

Далай таглаагүй нэгэ дутуу,

Тэнгэри баханагүй нэгэ дутуу.

Худагай уһанда загаһан  үгы,

Хуушанай  үгэдэ  худал үгы,

Үндэр тэнгэридэ  гэшхүүр үгы.

 

 

Уһан байгаа бол замаг байна,

Уула байгаа  бол зам  байна,

Ухаатан байгаа бол засаг байна.

Уула хэды үндэр болобошье, орьёлтой байха,

Далай хэды гүн болобошье, оёортой байха,

Тала хэды уудам болобошье, хүбөөтэй байха.

 

Үнэн үгэдэ худал байхгүй,

Үхэрэй эбэртэ саһан тогтохогүй,

Үмхи модондо үрэ  байхагүй.

 

Үнэһээ үбһэтэй газарта бү адха,

Үхэрээ шүлхытэй газарта бү  бэлшээ,

Үбэлжөөнөө жабартай газарта бү бари.

 

Һохор үхэртэ худаг бү үзүүлэ,

Солгёон хүндэ хутага бү барюула,

Һогтуу хүндэ архи бү аягала.

 

Абаяа һанабал абгаяа бодоорой,

Эжыгээ һанабал нагасаяа бодоорой,

Ахайгаа һанабал эгэшэеэ бодоорой.

 

Эрдэм багатанай ухаан богони,

Энэрэл муутанай наһан богони,

Эмээл муутанай ганзага богони.

 

Баян бүхэн үгэльгэшэ бэшэ,

Баатар бүхэн мүнхэ бэшэ,

Багша бүхэн эрдэмтэ бэшэ.

 

Бэри һайтын хадам бардам,

Бүлюу һайтын хутага хурса,

Бэлшээри һайтын мал тарган.

 

Ардаг  мориндо амар заяа үгы,

Аашатай хүндэ аза жаргал үгы,

Ажалша  хүндэ амалха  заб үгы.

 

Солодо хүрэхэ бүхын бахархал,

Шоно агнаха абын бахархал,

Соёрхон тодорхо эрдэмтын бахархал.

Notice: Undefined index: vote-post-6572 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(3 голоса, в среднем: 5 из 5)