Notice: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45 Notice: Undefined variable: this in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-wp-smush-page-parser.php on line 47 ЭЖЫ ТУХАЙ МАГТААЛ

ЭЖЫ ТУХАЙ МАГТААЛ

Notice: Функция get_the_author_ID с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте get_the_author_meta('ID'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334
Notice: Функция the_author_description с версии 2.8.0 считается устаревшей! Используйте the_author_meta('description'). in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4334 Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

…Эгээл мину түрэхэдэ

Эрдэни мэтэ санагсан,

Эжын ачагы харюулха

Ээлжээ намда багуума.

 

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэхум!

Ум маа ни бад мэхум!

Арбан сара ачижу,

Ангир шара агуурагаараа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Халуун хүйтэниие ханшаяагсан,

Харша бүхэнии халхалсан,

Хагасалгүй сахижа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Эрдэнитэ бэеые олбочу

Эгээл намайе тэжээгсээр

Энэ насые барасан

Эхын ачы саная,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Хотол буянаа намдаа үгөөд,

Хуряагсан нүгэлым өөрөө абаад,

Хойтын заяа найдамгүй

Хүхы халаг эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Алибаа юргөөл үргэгсэн

Амитануу ами абарагсан

Аригуун буян ягуухан

Эхын тулада зорюулая,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

…Эгээл мину түрэхэдэ

Эрдэни мэтэ санагсан,

Эжын ачагы харюулха

Ээлжээ намда багуума.

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэхум!

Ум маа ни бад мэхум!

Арбан сара ачижу,

Ангир шара агуурагаараа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

 

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Халуун хүйтэниие ханшаяагсан,

Харша бүхэнии халхалсан,

Хагасалгүй сахижа

Тэжэеэгсэн эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Эрдэнитэ бэеые олбочу

Эгээл намайе тэжээгсээр

Энэ насые барасан

Эхын ачы саная,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Хотол буянаа намдаа үгөөд,

Хуряагсан нүгэлым өөрөө абаад,

Хойтын заяа найдамгүй

Хүхы халаг эжы мину,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Алибаа юргөөл үргэгсэн

Амитануу ами абарагсан

Аригуун буян ягуухан

Эхын тулада зорюулая,

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Ум маа ни бад мэ хум!

Notice: Undefined index: vote-post-6364 in /home/mungentobs/domains/mungen-tobsho.com/public_html/wp-content/themes/FreshResponsive/includes/rating.php on line 30
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)