Хүхюу буряад хүбүүн


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, кино найруулагша Даширабдан Батожабайн

түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Интернет-конкурсдо.

Видеобэшэлгэ номинацида.

Чимит-Доржи, Зэдын аймагай Инзагатын дунда һургуулиин 7-дохи классай һурагша.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(1 голос, в среднем: 5 из 5)