УЛААЛЗАЙ ХҮБДҮҮДЭЙ ХҮБҮҮН


Многократный победитель конкурсов веб-проектов в поддержку и развитие бурятского языка, сохранение традиций и культуры бурят-монгол.

Агууехэ уранзохёолшо, драматург, киносценарист Даширабдан Батожабайн

95 жэлэй ойдо зорюулагдаһан "Минии уг гарбал"-"История моего рода" Интернет-конкурсдо.

Эрхим видеобэшэлгэ

Ламбаев Зоригто, Улаан-Үдын 9-дэхи  дунда һургуулиин 4 классай һурагша.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)
  1. буриад хэлээр унших сайхан байна. олон сайхан зүйл тавьж байгаарай. Түгээн дэлгэрүүлье.

  2. Захаменьск аймгийн тухай бичвэл их сайн байна